Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza

GwarancyjnePogwarancyjne

Opis zgłaszanej wady/usterki:i

Oświadczenie zgłaszającego

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat usterek niepodlegających gwarancji i w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu ponoszę koszty transportu/ przyjazdu serwisanta. Oświadczam również, że w przypadku braku wypełnionej karty gwarancyjnej urządzenia ponoszę koszty związane z przyjazdem serwisanta i częściami potrzebnymi do naprawy urządzenia.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki wskazane na stronie serwis

* Należy spisać z faktury lub tabliczki znamionowej